Terug naar de homepagina

1. Netwerk

Bij aanvang van het contact met de cliënt onderzoekt White Forest de mogelijkheden in haar netwerk voor de specifieke situatie: welke adviseurs kunnen de meeste waarde toevoegen gezien hun kennis en ervaring, welke financiers kunnen mogelijk meedenken over passende oplossingen, welke referentiecases hebben we eerder begeleid?

2. Analyse

Tijdens deze fase wordt een na grondige en objectieve analyse van de strategische plannen van de organisatie de impact op de meerjarige financieringsbehoefte bepaald.

Vervolgens worden diverse mogelijke financieringsstructuren bepaald, waarbij de focus ligt op respectievelijk kostenminimalisatie, maximale flexibiliteit of risicoreductie voor organisatie en/of aandeelhouders.

Naast bancaire financiering worden ook alle alternatieve financieringsvormen, waaronder private debt en equity, in deze analyse meegenomen. Wanneer bedrijfsovernames of –overdracht speelt, kunnen wij ook waardebepalingen uitvoeren, overnametargets identificeren of de overneming mee verkoopklaar maken.

Na een zorgvuldige afweging van de voor- en tegens van verschillende opties wordt de optimale gewenste structuur in uitgewerkte term sheets vastgelegd.

3. Long list

Afhankelijk van de gewenste structuur wordt in onderling overleg een vanuit het netwerk van White Forest en eventueel van de opdrachtgever een long list van potentieel passende kapitaalverschaffers bepaald en de beste timing om de markt te benaderen.

4. Short list

Na ontvangst van indicaties uit de markt van haalbaarheid en condities wordt vervolgens een short list bepaald, waar na initiële besprekingen en/of onderhandelingen een keuze uit gemaakt wordt.

Na een volgende ronde van besprekingen en/of onderhandelingen wordt definitief bepaald met welke kapitaalverschaffers gewerkt gaat worden.

5. Closing

De geselecteerde partijen wordt vervolgens gevraagd gecommitteerde voorstellen uit te brengen en die na een finale onderhandelingen worden deze vastgelegd in juridische documentatie.

Na grondige screening en (waar nodig) aanpassingen van deze documentatie volgt uiteindelijk de financial closing en implementatie van het nieuwe financieringsarrangement.

6. Relatie

Gedurende het hele proces zullen waar zinvol in een vroegtijdig stadium andere specialisten (fiscalisten, juristen, etc.) betrokken worden, om te waarborgen dat de te realiseren structuur ook direct op deze aspecten geoptimaliseerd wordt.

White Forest blijft ook na de closing de ontwikkelingen in de financieringsmarkten en de situatie van haar cliënt volgen, om te zorgen dat de financieringsstructuur en –condities optimaal blijven en waar nodig aangepast worden. Hierin komt de lange termijn win-win relatie gedachte duidelijk tot uitdrukking.


Terug naar de homepagina

Contact

Wij beantwoorden graag al uw vragen en verdere informatiebehoefte. Ook maken wij graag vrijblijvend kennis door middel van een persoonlijk gesprek. Via het onderstaande formulier kunt u uw boodschap achterlaten en wij zullen zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met u opnemen.